ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ข้อควรระวัง!! ในการซื้อขายผ่านเน็ต

 

ข้อควรระวัง!! ในการซื้อขายผ่านเน็ตมีดังนี้

1.ควรตรวจสอบราคาหลายๆที่ เพื่อให้ได้ของที่ถูกและดีที่สุด (อาจจะตรวจสอบจากค้นดูราคาสินค้าประเภทเดียวกัน ก่อนการซื้อ)
2.อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกจนเกินไป จนรีบตัดสินใจ หากมีผู้ที่แจ้งขายสินค้า ที่ราคาถูกมากเป็นพิเศษ และพยายามเร่งรัดการซื้อ-ขาย กรุณาเพิ่มความระมัดระวัง ในการซื้อ-ขายมากขึ้น
3.ควรเก็บหลักฐานในการโอนเงิน หลักฐานการซื้อขายต่างๆไว้
4.ควรนัดพบผู้ขาย เพื่อรับของและตรวจสอบสินค้าโดยตรง ไม่ควรโอนเงิน ให้ผู้ขายก่อน กรณีที่ถูกหลอกลวง ท่านสามารถ แจ้งความ กับทางตำรวจ ได้ทันที โดยแจ้งสน. พื้นที่ ที่ท่าน ทำการโอนเงิน โดยอาศัย หลักฐานต่างๆ ที่ท่านได้เก็บไว้
คำแนะนำในการ”ขาย”สินค้า
ขายสินค้าเฉพาะสิ่งที่ศาสนาอนุมัติเท่านั้น ควรเสนอราคาขายอย่างสมเหตุสมผล เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านจะขายให้พร้อม เช่น คู่มือ, ใบรับประกัน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมากับสินค้า หากมีการปรับปรุง ซ่อมแซม สินค้าในส่วนใดๆ ควรแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทุกครั้ง เมื่อนัดหมายให้ผู้ซื้อมาดูสถานที่ ไม่ควรอยู่ตามลำพัง นัดหมายเพื่อนของท่านมาด้วย และเก็บเงินหรือของมีค่าไว้กับตัวท่าน ควรขอชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และติดต่อกลับไปเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า บุคคลที่สนใจนั้นมีตัวตนจริง ในกรณีที่การซื้อขายสินค้าที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องเตรียม หลักฐานต่างๆให้ครบ สมุดจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์
คำแนะนำในการ ส่ง-มอบ สินค้า
1. ในกรณี ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ควรติดต่อกันทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายสถานที่ และเวลากัน โดยมีข้อควรระวังดังนี้ ควรนัดพบในที่สาธารณะที่ๆมีคนมาก เช่นห้างสรรพสินค้า ไม่ควรนัดยามวิกาลจนเกินไป อาจจะพาเพื่อนไปด้วย เพื่อความปลอดภัยในการ รับหรือส่งสินค้า ไม่ควรนัดมารับสินค้าที่บ้าน หรือที่ห่างไกลจากผู้คน
2. ถ้าไม่สะดวกในการนัดเจอ จำเป็นต้องใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ ควรแพ็คหีบห่อสินค้า ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะสินค้าที่เสียง่าย เช่น ฮาร์ดดิสค์, มือถือ กับ แท่นซาร์ตถ้าใส่รวม ควรมีอุปกรณ์กันกระแทก และการส่งสินค้ามีหลายแบบได้แก่
2.1 ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์ EMS
โดยให้ผู้ซื้อชำระเงินทาง ธนานัติ/โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย ก่อน หรือหลังส่งสินค้า แล้วแต่ตกลงกัน วิธีนี้จำเป็นที่ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ไว้ใจได้เท่านั้นโดยควรมีการพูดคุยกัน ทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใด เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการโกง
2.2 ส่งทางพัสดุไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง (พกง.)
คล้ายกับส่งทางพัสดุไปรษณีย์ จะมีแบบฟอร์มให้กรอก รายละเอียดว่าต้องการให้ส่ง พัสดุไปที่ ไปรษณีย์ไหน (ต้องสอบถามจาก ผู้ซื้อว่าสะดวกไปรับ ที่ไปรษณีย์ไหน), และมีฟอร์มธนานัติให้กรอก รายละเอียดของผู้ขาย จากนั้นนำใส่ซอง ที่จ่าหน้าถึงผู้ขายเอง เพื่อที่ไปรษณีย์ จะได้ส่งธนานัติกลับ (ค่าบริการส่ง พกง. 60 บาท)
จากนั้น เมื่อพัสดุไปถึง ไปรษณีย์ปลายทาง ทางไปรษณีย์ปลายทาง จะแจ้งไปยังผู้ซื้อ ให้ไปรับพัสดุ เมื่อผู้ซื้อไปถึงไปรษณีย์ ต้องชำระเงิน ก่อนที่จะได้รับห่อสินค้า จากนั้นไปรษณีย์จะส่งเงินที่ได้ มาทางธนานัติ โดยใส่ซอง ที่ผู้ขายแนบไป เพื่อให้ผู้ขายนำไปขึ้นเงิน ในกรณีที่ผู้รับ ไม่ไปรับสินค้าใน 30 วัน พัสดุจะตีกลับ ไปยังไปรษณีย์ต้นทาง และจะมี จม. แจ้งให้ไปรับคืน (ต้องเสียค่าส่ง พกง. ครึ่งนึง) ** ดูวิธีและขั้นตอนการส่ง พ.ก.ง. (พัสดุเก็บเงินปลายทาง)
2.3. การโอนเงินเข้าบัญชีก่อน แล้วส่งสินค้าตามไป
วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่อยู่ห่างกันคนละจังหวัด โดยเป็นการโอนเงินไปให้กับผู้ขายก่อน แล้วหลังจากนั้นผู้ขายก็จะทำการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ หรือตามแต่การตกลงกัน ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ หากคุณซื้อขายกับคนที่เคยซื้อขายด้วยมาก่อนแล้ว อัตราการเสี่ยงย่อมลดลง
*ควรโอนเงินผ่านหน้า เคาเตอร์ของธนาคาร เพราะจะสามารถติดตามหรือ อาญัติเงินได้ โดยการแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่ เพราะหากใช้บริการโอนเงินผ่าน ATM การติดตามจะเป็นไปได้ลำบากกว่า