ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

สิ่งที่ไม่อนุมัติให้นำมาซื้อขาย

 

สิ่งที่ไม่อนุมัติให้นำมาซื้อขาย

1. ห้ามค้าขายรูปปั้น สุรา ซากสัตว์ และสุกร (มุสลิม,นาซาอี)
2. ห้ามขายรูปของสิ่งมีชีวิต (บุคคอรี)
3. ห้ามขายเหล้า ห้ามดื่ม ห้ามแจกจ่าย ห้ามชิมรส ห้ามนำพา และห้ามขอให้ผู้อื่นถือ (บุคคอรี,มุสลิม,นาซาอี)
4. ไม่อนุมัติให้ขายน้ำที่เหลือใช้ ตัวอย่งเช่น เรามีบ่อน้ำอยู่ และยังมีน้ำเหลือใช้อยู่ ไม่อนุมัติให้ขายน้ำนั้น (บุคคอรี,มุสลิม,ติรมีซี,นาซาอี)
5. ไม่อนุญาติให้ซื้อขายน้ำเชื้อ (สเปิร์ม) ของสัตย์ตัวผู้ แต่สนับสนุนให้มอบให้เป็นฮาดียะฮฺ (บุคคอรี,ติรมีซี,นาซาอี)
6. ไม่อนุญาตให้กักตุนสินค้า โดยเมื่อสินค้าราคาแพงแล้วจึงนำมาค้าขาย (มุสลิม,อะห์หมัด,อิบนุมาญะฮฺ)
7. รายได้ที่มาจากการค้าประเวณี เป็นที่ฮารอม (บุคคอรี,ติรมีซี,นาซาอี)
8. รายได้ที่ได้มาจากการร้องเพลงของสตรี เป็นที่ฮะรอม (อะห์หมัด,ติรมีซี,อิบนุมาญะฮฺ)
9. รายได้ที่มาจากการทำไสยศาตร์เป็นที่ฮารอม (มุสลิม,ติรมีซี,นาซาอี)
10. ไม่อนุญาตให้ซื้อขายผลไม้ที่ยังไม่สุกพอจะกินได้ (บุคคอรี,มุสลิม,นาซาอี,อิบนุมาญะฮฺ)
11. ห้ามคนในเมืองขายสินค้าของตนให้แก่ คนชนบท ความหมาย ณ ที่นี้คือ คนในเมืองนั้นมักฉลาด แต่คนชนบทนั้นมักเป็นคนซื่อ จึงถูกหลอกได้ง่าย ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้หากมีเจตนาหลอกลวง (บุคคอรี,มุสลิม,นาซาอี,อิบนุมาญะฮฺ)
12. ห้ามขายสัตว์ที่ถูกทำ “ตัสรียะฮฺ” หมายถึง สัตว์ที่หยุดการรีดนม เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสัตว์ที่มีน้ำนมเยอะ (บุคคอรี,มุสลิม)
13. ไม่อนุญาตให้ซื้อขายสินค้าแบบคาดเดา โดยไม่ได้ชั่งตวง ให้เป็นที่แน่นอนว่ามีน้ำหนักหรือปริมาณเท่าใด (บุคคอรี,อะห์หมัด)
14. ห้ามซื้อขายสินค้าที่ไม่มีความแน่นอน เช่นซื้อลูกแพะที่ยังอยู่ในท้อง หรือบอกเพื่อว่าซื้ออะไรก้อตามที่เพื่อนจับได้ในน้ำ (บุคคอรี,มุสลิม,นาซาอี)
15. ห้ามยึดค่ามัดจำมาเป็นของตน เช่น นาย ก. ซื้อของจากนาย ข. โดยจ่ายค่ามัดำ 100 บาท แต่ต่อมา นาย ก. เปลี่ยนใจไม่อด้วยเหตุผลใดก้อแล้วแต่ เงินค่ามัดจำ 100 บาทนั้นต้องคืนให้แก่นาย ก. (อบูดาวูด,อิบนุมาญะฮฺ)
16. ห้ามการหลอกลวงในการค้าขาย (เช่นการผสมสินค้าเกรด A, B, C เข้าด้วยกัน แล้วบอกว่าเป็นเกรด A ทั้งหมด (มุสลิม)
17. ไม่อนุญาตให้ซื้อขายสินค้าที่ไม่ได้มีอยู่กับตัวผู้ขาย (เช่น นาย ก. ซื้อของจาก ข. โดยที่นาย ข. ไม่มีสินค้าอยู่กับตัว แต่รับเงินไว้ แล้วจึงไปหาสินค้า (ติรมีซี,อบูดาวูด)
18. ห้ามการขายโดยใช้วิธีเสี่ยง เช่นพูดว่า “ใครขว้างผ้าผืนนั้นถูก ฉันขาย 100 บาท” (ติรมีซี,นาซาอี)
19. ห้ามขายสินค้าที่กำลังอยู่ในการต่อรองให้แก่ผู้อื่น นอกเสียจากว่ จะได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อคนแรกเสียก่อน (บุคคอรี)
20. อย่าขายของ ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ (บุคคอรี)
21. อัลลอฮฺทรงห้ามการกินดอกเบี้ย ผู้กินดอกเบี้ย ผู้ให้ดอกเบี้ย พยาน ผู้เขียนสัญญา ทั้งหมดมีบาปเสมอกัน (อัลกุรอาน,หะดีษบุคคอรี,ติรีซี,อิบนุมาญะฮฺ)
22. ไม่อนุญาตให้สตรี แม้เป็นเพียงทาสสาว ทำงาน ยกเว้นงานสามประเภท
(1) อาหาร
(2) การเย็บ การทอผ้า
(3) งานเกี่ยวกับเด็กๆ (อะห์หมัด,อบูดาวูด)
23. ห้ามขายของแบบใช้หน้าม้า เช่น นาย ก. ขาย แล้นาย ข. ทำทีว่ามาชื่นชมกับสินค้าของนาย ก. ตามที่นัดแนะกัน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าหันมาสนใจซื้อสินค้าของนาย ก. (อะห์หมัด)
24. ไม่อนุญาตให้ใช้เงื่อนไขหนี้สิน มาเป็นตัวโก่งราคาสินค้า เช่น นาย ก. ให้นาย ข. ยืมเงิน แล้วนาย ก. ก้อขายสินค้าให้นาย ข. ด้วยราคาที่แพงกว่าปกติ โดยยึดเอาการเป็นหนี้ของนาย ข.เป็นเงื่อนไขในการเพิ่มราคา