ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

มารยาทในการซื้อขาย

 

ข้อควรรู้ในการซื้อขาย

1. ก่อนที่จะลงสู่สนามการค้าขายท่านอุมัร(ร.ฎ.) จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการค้าขาย เข้าสู่ตลาดหรือประกอบธุรกิจการค้า (ติรมีซี)
2. เป็นสิ่งจำเป็น(วายิบ) ต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยวิถีทางที่ฮาล้าล (จากอัลกุรอานและหะดีษบุคอรี)
3. ในบรรดาสัญญาณยุคสุดท้ายของมนุษย์ชาติคือ พวกเขาจะไม่สนใจว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นฮาล้าลหรือฮารอม (บุคคอรี)
4. อัลลอฮฺทรงอนุมัติการค้าขาย แต่ทรงห้ามการกินดอกเบี้ย (อัลกุรอาน)
5. การกินดอกเบี้ยมีบาป ยิ่งกว่าซีนากับโสเภณีถึง 36 คน (อะห์หมัด)
6. พึงระวังการซื้อขาย เพราะระหว่างฮาล้าลกับฮารอมนั้นมีซุบฮาต หรือสิ่งเคลือแคลงอยู่ด้วย (บุคคอรี)
7. อย่าหลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺในขณะที่ท่านทำการค้าขาย (อัลกุรอาน,หะดีษฎ๊อบรอนี)
8. จงซื่อสัตย์ทั้งในฐานะพ่อค้าและลูกค้า เพราะการซื่อสัตย์ต่อกันนั้น อัลลอฮฺจะทรงประทานารอกะฮฺให้แก่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่ได้มา (บุคคอรี)
9. จงมีซีฟัตอามานะฮฺ(ไว้วางใจได้) ในการค้าขาย (ฎ๊อบรอนี)
10. อย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งของผลกำไรจากการค้าให้แก่หนทางของอัลลฮฺ(สะบีลิ้ลละฮฺ)(อัลกุรอาน)
11. ไม่มีการบังคับในการซื้อขาย หากพอใจก้อซื้อ หากไม่พอใจก้อไม่จำเป็นต้องซื้อ (บุคคอรี,อิบนุมาญะฮฺ)
12. อนุญาตให้ขายเลหลังทอดตลาดได้ (ติรมีซี,อบูดาวูด,อิบนุมาญะฮฺ)